Contoh Dongeng Anak Berkarakter Bahasa Jawa - Dongeng Cindhelaras

September 26, 2018


- Contoh Cerita Anak Berkarakter Bahasa Jawa - Cindhelaras

Berikut ini ialah teladan bacaan dongeng anak berkarakter yang disajikan dalam Bahasa Jawa.
Cerita ini anggun untuk dibacakan kepada bawah umur usia SD sekaligus untuk pembelajaran bahasa Jawa.

Selamat membaca                   .


 Contoh Cerita Anak Berkarakter Bahasa Jawa  Contoh Cerita Anak Berkarakter Bahasa Jawa - Cerita Cindhelaras

Cindhelaras

Raja Jenggala kang asma Raden Putra iku sawijining raja kang kaloka. Emane kagungan sikep kang kurang wicaksana. Nalika ngadhepi garwane kang angka loro ora dapat tumindak apa-apa kejaba mung manut bae.
Garwa kang angka loro iku pancen ayu temenan. Nanging watake ala. Malah kepara kebangetan olehe ala. Drengki iku tembunge. Luwih-luwih marang sang prameswari.

Dheweke kepengen banget dadi garwa prameswari. Mula banjur golek cara kanggo nyingkirake prameswari saka praja. Mangka sejatine prameswari mau priyayi kang becik.

Ing sawijining dina rancangan mau ditindakake. Dheweke ethok-ethok lara kaya wong lara banget.

Priksa kahanan iku Raden Putra galau lan banjur mbudidaya gole cara kanggo ngusadani. Cara kanthi ngundang dhukun lan tabib. Salah sijine dhukun kasebut satemene kongkonan garwa kaloro mau. Dheweke banjur njlentrehake sebab-sebabe sang putri nandang lara.

Dikandhakake dening dhukun yen sing nyebabake lara yaiku Sang Prameswari. Sang Prameswari meri marang tresnane sang raja marang garwa angka loro mau banjur ngracun dhaharane.

Midhanget atur kaya ngono iku, Raden Putra banjur utusan patih semoga nggawa sang Prameswari menyang ganjal lang kadhawuhan nyedani senajan Prameswari lagi nggarbini.

Patih iku wicaksana. Dheweke weruh tabiat wantune Prameswari lan uga weruh culikane garwa angka loro. Mula Prameswari digawa menyang ganjal nanging ora diperjaya.

Wiwit iku Prameswari ana ing alas. Ing sawijining dina babaran. Putrane miyos kakung kaparingan asma Cindhelaras.

Cindhelaras dadi bocah kang gagah lan sehat. Dheweke duwe kesenengan kekancan karo kewan. Wektu iku nalika Cindhelaras lagi dolanan weruh manuk rajawali mabur nyedhaki dheweke. Manuk iku nyedhak lan nibakake endhog. Endhog iku luwih gedhe tinimbang endhog kang lumrah.

Endhog iku digawa menyang papane ula. Cindhelaras njaluk tulung mara ula semoga ngengremi endhog mau. Sawise sawetara wektu endhog mau netes. Wujude pitik lanang. Pitik iku banjur diupakara lan cepet gedhe lan dadi jago. Kluruke mahir iku, kukuru yuuuk.

Jagone Cindhelaras
Omahe tengah alas
Payobe godhong klaras
Bapake Raden Putra

Krungu kluruke mahir iku Cindhelaras banjur matur marang ibune. Mesthi bae sang ibu banjur njlentrehake asal-usule. Mireng ngendikane Prameswari, Cindhelaras bakal nemoni bapakne. Cindhelaras kanthi nggawa jagone nuju marang desa-desa. Jagone diedu karo jagone wong desa. Kabeh padha kalah.

Pranyata kabar sektine jagone Cindhelaras kapireng dening sang Raja. Sang Raja uga kepengin ngedu jagone karo jagone Cindhelaras. Nalika ketemu Cindhelaras lan padha sarujuk anggone arep langgar jago. Cindhelaras ngetohake nyawane dene sang Raja yen kalah kudu masrahake separo Negara.

Sawise jagone tarung, katon yen jagone Cindhelaras luwih kuwat lang menang. Raden Putra ora mblenjani janji, nanging banjur takon sejatine Cindhelaras. Cindhelaras banjur nyedhaki jagone. Jago banjur kluruk kaya biasane. Krungu kluruk iku, Raden Putra banjur priksa yen Cindhelaras iku putrane.

Ki Patih tanggap banjur urmat lan ngrumangsani luput. Nanging Raden Putra malah ngaturake panarima lang enggal nggawa bali Prameswari menyang kraton lan midana garwa kang angka loro.

Katrangan tembung:
ngusadani                           : nambani (mengobati)
nggarbini                             : ngandhut (hamil)
njlentrehake                      : nerangake (menerangkan)
mrejaya                               : mateni (membunuh)
mblenjani                            : nginggati (mengingkari)

Demikianlah teladan dongeng anak berkarakter yang disajikan dalam Bahasa Jawa, sebagai penanaman budbahasa dan huruf mulia kepada anak khususnya pada usia Sekolah Dasar, sekaligus sebagai pembelajaran bahasa Jawa.

Semoga bermanfaat.

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar