Contoh Soal Uts Semester 2 Mata Pelajaran Pkn Kelas 3

September 26, 2018
- Contoh Soal UTS Semester 2 Mata Pelajaran PKN Kelas 3


I.Berilah tanda silang (x) pada tanggapan yang benar!

1.Berikut ini yang mengatakan penghargaan diri sendiri ialah ....
a.menasihati temanc.  mengenakan pakaian rapi
b.memarahi adikd.  bersolek hingga berlebihan

2.Orang yang tidak menghargai diri sendiri termasuk perbuatan ....
a.bebasc.  teladan
b.terpujid.  aniaya

3.Salah satu sifat yang mengatakan tidak menghargai diri sendiri ialah ....
a.pemberanic.  sombong
b.ramahd.  dermawan



4.Yang paling sempurna untuk dijadikan ukuran untuk menghargai orang lain ialah ....
a.perilakunyac.  kekayaannya
b.pakaiannyad.  kecantikannya

5.Agar kita dihargai dan dihormati orang lain, maka sebaiknya kita ....
a.mendukung kenakalan orang lainc.  memusuhi orang lain
b.memberi hadiah untuk orang laind.  menghargai dan menghormati orang lain

6.Berikut ini yang mengatakan pola menghargai diri sendiri ialah ....
a.tidak membuatkan potensi diri sendiri
b.senang memuji tindakan diri sendiri
c.memanfaatkan kelebihan diri untuk kebaikan
d.menutupi kekurangan diri sendiri

7.Jika ada sahabat berkelahi, sebaiknya kita ....
a.meleraic.  meninggalkan
b.membantud.  membiarkan

8.Harga diri itu milik ....
a.keluargac.   teman
b.sendirid.  bersama

9.Tindakan menghina sahabat yang tidak berprestasi itu perlu ....
a.dilatihc.  dilakukan
b.didukungd.  dihindari

10.Temanmu memanggilmu dengan sebutan yang tidak baik. Tindakanmu yang baik ialah ....
a.memukulinyac.  mengingatkannya
b.memarahinyad.  mencelakainya

11.Akibat memanggil sahabat dengan panggilan yang kurang baik ialah ....
a.menimbulkan permusuhanc.  ditangkap polisi
b.disegani lawand.  dihormati teman-teman

12.Kita perlu menghormati harga diri orang lain semoga mereka juga ....
a.menghargai kitac.  menghormati diri sendiri
b.menghargai diri mereka sendirid.  menghormati yang lebih tua

13.Jika ada sahabat yang gagal memenangkan lomba, sikap kita sebaiknya ....
a.menghiburnyac.  memujinya
b.meledeknyad.  menertawakannya

14.Pada dasarnya, setiap insan mempunyai harga diri yang ....
a.sama sejajar c.  berbeda
b.sesuaid.  beragam

15.Antok ialah anak seorang tukang sayur. Ia tidak merasa rendah diri. Sepulang sekolah Antok selalu membantu ayahnya berjualan keliling. Perilaku Antok mengatakan ....
a.harga diri rendahc.  rendah diri
b.harga diri tinggid.  tinggi hati

16.Kamu berhasil menjadi juara. Upaya untuk mempertahankannya ialah ....
a.berlatih dengan tekunc.  belajar hingga larut malam
b.berlatih jikalau disuruhd.  belajar jikalau ada waktu saja

17.Temanmu kesulitan mengerjakan kiprah sekolah. Sikapmu yang baik ialah ....
a.menolong jikalau ada imbalanc.  memandang rendah padanya
b.memarahi kebodohannyad.  menolong semampunya

18.Ibu meminta tolong untuk dibelikan gula di warung. Uang yang diberikan ibu ada lebihnya. Sikap kita sebaiknya ... uang lebih tersebut.
a.mengembalikanc.  menyimpan
b.buat jajan sajad.  menyembunyikan

19.Rizki pada semester ini menjadi peringkat pertama. Padahal semester sebelumnya ia hanya peringkat tujuh. Hal ini mengatakan ....
a.kebiasaanc.  kemerosotan
b.keberuntungand.  kemajuan

20.Kamu sedang duduk di dalam bus. Kamu melihat seorang nenek bangkit tidak sanggup tempat. Tindakan yang kau lakukan sebaiknya ....
a.tetap duduk tenangc.  pura-pura tidur
b.mengajak nenek itu berbicarad.  memberi tempat duduk kepada nenek itu

21.Kata “Bhineka” pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika” bermakna ....
a.bersatuc.  keragaman
b.beranid.  walaupun

22.Lagu “Gambang Suling” berasal dari tempat ....
a.Jawa Tengahc.  Nusa Tenggara
b.Balid.  Merauke

23.Contoh rasa besar hati sebagai bangsa Indonesia ialah ....
a.suka mengenakan kain batik
b.hanya mau membeli produk luar negri yang mahal
c.berlatih breakdance setiap waktu
d.berkeliling pulau-pulau di Indonesia

24.Pertimbangan kita dikala menentukan sahabat bermain ialah ....
a.dari suku bangsa yang samac.  mempunyai langsung yang luhur
b.berasal dari keluarga yang sederajatd.  cantik dan ganteng

25.Dayak, Dani, dan Asmat ialah pola ....
a.sukuc.  pakaian daerah
b.adatd.  lagu daerah

II.Lengkapi kalimat di bawah ini dengan tanggapan yang benar!

1.Kejujuran akan tercermin dari perkataan dan ....
2.Orang lain menilai diri kita kurang baik, maka kita perlu ....
3.Peraturan dibentuk untuk kita ....
4.Kalau ingin dihargai orang lain, maka kita harus ....
5.Manusia dianugerahi Tuhan kelebihan dan ....
6.Jika kita melaksanakan kesalahan, sebaiknya segeralah ....
7.Kelebihan yang kita miliki sebaiknya kita manfaatkan untuk ....
8.Menolong orang lain dilakukan secara ....
9.Jika kita berjanji, sebaiknya kita ....
10.Orang yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya disebut orang yang ....

III.Jawablah pertanyaan berikut dengan benar, singkat, dan jelas!

1.Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Sebutkan 3 contohnya!
2.Berikan tiga pola sikap yang mengatakan sikap disiplin!
3.Jelaskan cara-cara yang baik menghargai sesama teman! (3 cotnoh)
4.Jelaskan bagaimana sikapmu yang baik dikala bergaul dengan orang yang lebih tua!
5.Sebutkan 5 orang sahabat sekelasmu, sebutkan pula kebaikan masing-masing temanmu itu!


Semoga Bermanfaat.

Baca juga pola soal uts Bahasa Indonesia kelas 3 Semester 2

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar